Ansøgning om sygetransport

Ansøgning om sygetransport til ungdomsuddannelserne

Hvis en elev er uheldig f.eks. at brække benet eller på anden vis er ude af stand til at komme til uddannelsesstedet på egen hånd, er der mulighed for at få hjælp til transporten til og fra undervisning i form af kørselsgodtgørelse til forældrene - eller bus/taxa.

Familien/eleven skal sørge for at indhente en attest fra læge, skadestue eller sygehus, som bekræfter elevens behov for sygetransport, herunder en start- og slutdato.

Spørgsmål vedr. sygetransport kan rettes til uddannelsesstedet eller SSP Forebyggelse & Vejledning, Hanne Vestkær, tlf. 7616 5280.

Sygetransport i taxa kan normalt iværksættes med 2-3 dages varsel.

Ordningen gælder for elever, der har bopæl i Esbjerg Kommune og går på en ungdomsuddannelse.

Hent skema til ansøgning om sygetransport (word)

Hent skema til ansøgning om sygetransport (pdf)

Send sikker mail