0. klasses forældre

SMART skolestart - også for forældre

I 0. klasse har børnene i ”førskolen” lært lidt om de nye kammerater, voksne, lokaler og skolehverdagen. Men skolestarten er også en milepæl i forældrenes liv: Her er regler, normer og værdier, som er meget anderledes end dem, man var vant til i daginstitutionen. Samtidig har forældresamarbejdet i skolen en anden rolle end i børnehaven. Forældrene kan være med til at gøre de nye 0. klasser endnu bedre, blandt andet fordi det enkelte barns trivsel – såvel som hele klassens – har direkte sammenhæng med forældrenes samarbejde med hinanden og med skolen.
Fokus i arrangementet er på forældrenes potentielle “Superhelte”-rolle som klassens usynlige elev via deres indbyrdes holdningsudveksling og kendskab til hinanden. 
Varighed: To timer.

Det er nødvendigt, at mindst én repræsentant for det pædagogiske personale deltager. Arrangementet tilpasses lokale forhold og traditioner, og bookes af det pædagogiske personale i samråd med afdelingslederen.

Book arrangement