0. klasses forældre

SMART skolestart - også for forældre

Når børnene begynder i 0. klasse, er overgangen fra børnehave til 0. klasse lettet ved, at de allerede før sommerferien har været i ”førskole”. Derfor kender de lidt til de nye kammerater, voksne, lokaler og den nye hverdag. Men skolestarten er også en milepæl i forældrenes liv: Skolelivet byder på regler, normer og værdier, som er meget anderledes end dem, man var vant til i daginstitutionen. Samtidig har forældresamarbejdet i skolen en helt anden rolle end i børnehaven. Vi tilbyder at hjælpe forældre med at lære de nye ”forældrekammerater” at kende gennem et arrangement, hvor vi afstemmer forventninger og holdninger til hinanden - og til skolen. 
Varighed: To timer.

Det er nødvendigt, at mindst én repræsentant for det pædagogiske personale deltager. Arrangementet tilpasses lokale forhold og traditioner, og bookes af det pædagogiske personale i samråd med afdelingslederen.

Book arrangement