6. klasser - "Fortunamodel"

Fællesarrangementer efter "Fortunamodellen"

På skoler, hvor nuværende 6. klasser flytter eller eleverne “blandes” til nye 7. klasser er der tilbud om “Fortunamodellen”, som er et fælles arrangement for alle elever og forældre i de kommende, nye 7. klasser, hvor der er fokus på at hilse på hinanden, afstemme forventninger og hygge sammen med lidt mad. Forældrene taler sammen, mens eleverne laver mad. Varighed: To timer, typisk kl. 17-19.

Arrangementet følges op af gæstelærerbesøg og forældrearrangementer i de enkelte klasser, når 7. klasserne er dannet i det kommende skoleår. Det er afdelingslederne på de enkelte skoler, der kan booke arrangementer efter “Fortunamodellen” i 6. klasserne. Ligeledes er afdelingslederne ansvarlige for at sikre, at klasselærerne i de nye 7. klasser får booket opfølgningsbesøg og forældrearrangementer. 

Hør nærmere og book arrangementer på: forebyggere@esbjergkommune.dk eller 7616 5280.