7. klasse - elever/forældre

Gæstelærerbesøg og forældrearrangementer med fokus på "Teenageliv"

Ved gæstelærerbesøget taler vi bl.a. om venner, forældre og andre vigtige voksne. Hvorfor går man sammen med dem, man går sammen med? Gruppepres, det direkte og indirekte negative og positive gruppepres, indenfor og udenfor. Hvis aktuelt: En snak om rusmidler.
Varighed for gæstelærerbesøget er 90 min.

Opfølgende forældrearrangement (ikke et krav, men anbefales):
Med udgangspunkt i besøget i klassen drøftes tydelige voksnesignalers betydning for, hvordan de unge udvikler sig. Hvordan ser nutidens unge ud? Hvordan oplever vi dem? Hvad betyder noget for dem? Dialog med udgangs- punkt i, hvad forældrene har brug for at tale om, herunder f.eks. begyndende interesse for rusmidler, fester mv. Hvad er holdningerne?
Varighed: To timer.

Bemærk venligst, at det ved alle forældrearrangementer i forebyggernes regi er nødvendigt, at mindst halvdelen af klassens elever er repræsenteret ved forældredeltagelse, derfor er en form for tilmelding til klasselærer eller forældrerådsrep. nødvendig.

Arrangementerne om teenageliv og/eller forældrearrangementer bookes her

Blå mandag med Esbjerg Blue Action Card

Det er også SSP Forebyggelse & Vejledning, der står bag Blå Mandag med Esbjerg Blue Action Card, som har sin egen hjemmeside