Hvad kan du bruge erhvervsplaymakerne til?

Hvad kan du bruge erhvervsplaymakeren til?

Erhvervsplaymakernes rolle er at bygge bro mellem folkeskolen, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne og være tovholder på de forløb og samarbejder, der er uddannelses- og erhvervsorienterede. 

Du kan orientere dig i forløb og samarbejder i Esbjerg Kommune på ude.nu