Hvad kan du bruge forebyggerne til?

Hvad kan du bruge forebyggerne til?

En af forebyggernes kerneopgaver er varetagelse af gæstelærerbesøg og forældrearrangementer - begge dele med et trivselsfremmende sigte. Vi arbejder ud fra, at trivsel i børne-/ungelivet og samarbejde mellem forældre er nøglen til at forebygge misbrug og kriminalitet blandt børn og unge. Desuden varetager vi øvrige oplysningsopgaver, herunder kursusvirksomhed mm. Du kan se vores skoletilbud her.