Hvad kan du bruge områderådgiverne til?

Hvad kan du bruge områderådgiverne til?

Områderådgiverne har fokus på børn og unge, som af én eller anden grund ikke trives. Områderådgiverne kan bygge bro mellem de voksne i barnets netværk, og hjælpe med at afdække muligheder for støtte, så udviklingen vendes. Vi samarbejder tæt med de øvrige professionelle omkring barnet/den unge, og med familien. Områderådgiverne står til rådighed for rådgivning og sparring til både barnet/den unge og familien samt andre professionelle, der arbejder med børn, unge og familier.