Hvad kan du bruge SSP-konsulenterne til?

Hvad kan du bruge SSP-konsulenterne til?

SSP-konsulenterne løser en række mangeartede opgaver med fokus på velfærd og trivsel for børn og unge i Esbjerg Kommune. Nogle af vores vigtigste samarbejdspartnere er politiet, skoler, klubber, frivillige og erhvervsdrivende i lokalområdet.