Hvad kan du bruge vejlederne til?

Fokus på uddannelse og job

Vejledernes kerneopgave er at følge unge fra 8. klasse og op på vejen mod uddannelse og job. Du kan få vejledning, indtil du har gennemført en ungdomsuddannelse - eller indtil du fylder 25 år. Vejledning er henvendt til dig, der er uafklaret omkring fremtidig uddannelse eller job, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller dig, som afbryder din nuværende uddannelse.

Hvis du skal tale med en vejleder, råder vi dig til at forberede dig til samtalen ved at undersøge dine muligheder på Uddannelsesguiden ( ug.dk). Til selve samtalen skal du medbringe dine prøvebeviser og dit NemId.