Anonymitet

Du kan være anonym

Man kan sagtens henvende sig anonymt til os. Det vil sige, at man ikke behøver sige, hvad man hedder. Vi skriver heller ikke noget ned. Men hvis problemerne er meget alvorlige, vil vi selvfølgelig altid gerne hjælpe den unge bedst muligt, og så er det nødvendigt, at vi sammen finder ud af, hvordan vi kan få problemet eller problemerne "ud i verden", så der kan blive gjort noget ved situationen. Det vil altid foregå i samarbejde med den unge.